Aktualności

Zapraszamy na wykład prof. dr hab. Katarzyny Schier: „Transgeneracyjny przekaz traumy na przykładzie zjawiska odwrócenia ról w rodzinie”

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ma zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane pod patronatem Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS spotkanie z prof. dr hab. Katarzyną Schier z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy 10 stycznia 2017 r. w godzinach 18.00 – 20.00 na Uniwersytet SWPS (ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, Aula im. Tadeusza Tomaszewskiego). Wstęp jest bezpłatny.

Tak Autorka zapowiada swoje wystąpienie:

„Wystąpienie dotyczy problemu ukrytej formy przemocy w rodzinie, do której zaliczam parentyfikację czyli odwrócenie ról. Dziecko staje się opiekunem rodzica lub rodziców – może być rodzinnym terapeutą, mediatorem, katalizatorem napięć lub „podziwiaczem” (parentyfikacja emocjonalna); może też opiekować się chorym rodzicem, zarabiać pieniądze, prowadzić dom, być tłumaczem w sytuacji emigracji (parentyfiacja instrumentalna). W odwołaniu do wyników badań własnych oraz na przykładzie klinicznym, dotyczącym dziewczyny w okresie dorastania, pokażę skutki takich wyzwań rodzinnych dla funkcjonowania psychicznego, w tym dla kształtowania się obrazu ciała. Parentyfikacja jest przykładem transgeranacyjnego przekazu traumy, przedstawię namysł nad tym zjawiskiem. Na koniec, parę myśli na temat tego – jak pomóc i komu?”