Aktualności

Wykorzystanie nowej siedziby – ankieta dotycząca potrzeb Członków Oddziału

Zależy nam na tym, by nowa siedziba Oddziału była miejscem spotkań – poświęconych np. omawianiu zagadnień związanych z prowadzeniem praktyki psychologicznej, czy koleżeńskim superwizjom.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tego rodzaju inicjatywą, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. W szczególności zależy nam na tym, by określili Państwo swoje potrzeby w zakresie wykorzystania siedziby WOT PTP. Tych z Państwa, którzy chcieliby koordynować spotkania określonej grupy tematycznej (m.in. zajmować się ustalaniem kalendarza spotkań i komunikacją z uczestnikami grupy) prosimy o zaznaczenie swojej gotowości w ostatnim z pól ankiety.

Wszystkim Państwu, którzy zechcą się wypowiedzieć w tej sprawie, serdecznie dziękujemy za zabranie głosu – będziemy informować Państwa o tym, jakiego rodzaju zapotrzebowania wyłaniają się z Państwa wypowiedzi i jakie grupy tematyczne mogłyby w związku z tym zostać powołane.

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Obszar uprawianej praktyki psychologicznej
(np.: psychoterapia, poradnictwo, diagnoza / praca z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi /
praca indywidualna, grupowa, praca z rodzinami i parami)

Jestem zaineresowana/y spotkaniami grupy tematycznej, która zajmowałaby się następującymi zagadnieniami:

Jestem gotowa/gotów pełnić rolę lidera grupy tematycznej
 TAK
 NIE