Aktualności

WOT PTP poleca szkolenie „Terapia systemowa rodzin i par z elementami terapii psychodynamicznej”

Z przyjemnością informujemy Państwa o czteroletnim szkoleniu „Terapia systemowa rodzin i par z elementami terapii psychodynamicznej”, które rozpocznie się w styczniu 2018 roku w Warszawie. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poszerzyć własny warsztat terapeutyczny o systemową terapię rodzin i par. Osoby szkolące to pracownicy naukowi, superwizorzy i certyfikowani psychoterapeuci. Kierownikiem merytorycznym szkolenia jest dr hab., prof. UW Barbara Tryjarska, a jego program łączy wiedzę naukową z doświadczeniem praktycznym.

Osoby, które w formularzu zgłoszeniowym powołają się na hasło „zniżka WOT PTP”, otrzymają 300 złotych zniżki. O taką kwotę zostanie obniżona płatność za czwarty rok szkolenia. Zniżka ta nie wyklucza innych zniżek wymienionych w regulaminie szkolenia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: WOT PTP poleca  .