Aktualności

Warsztat „Przygotowanie pytań sytuacyjnych do wywiadu rekrutacyjnego”

Warsztat: „Przygotowanie pytań sytuacyjnych do wywiadu rekrutacyjnego”

 

Data: 11 stycznia 2017, godz. 10.30-15.30.

Miejsce: Siedziba WOT PTP, ul. Mickiewicza 64/66, Warszawa

Koszt: członkowie PTP: 50 zł, osoby niezrzeszone w PTP: 80 zł

 

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń drogą mailową na adres: wot.ptp@gmail.com.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Plan warsztatu:

część I – 10.30 do 12.00 (wykład + dyskusja)

− Specyfika wywiadu rekrutacyjnego w porównaniu do wywiadu diagnostycznego

− Miejsce wywiadu rekrutacyjnego w przebiegu procedury rekrutacyjnej

− Zbieranie informacji o kandydatach za pomocą wywiadu rekrutacyjnego – rola różnego rodzaju pytań

− Pytania sytuacyjne stosowane w wywiadach rekrutacyjnych

 

część II – 12.15 do 13.45 (ćwiczenia)

− Przygotowanie pytań sytuacyjnych do rekrutacji na różne stanowiska

− Budowanie klucza oceny odpowiedzi na pytania sytuacyjne

 

część III – 14.00 do 15.30 (omówienie ćwiczeń i podsumowanie)

− Uniwersalność/specyfika pytań sytuacyjnych

− Możliwość modyfikacji pytań sytuacyjnych zależnie od potrzeb procedury rekrutacyjnej

− Diagnostyczność pytań sytuacyjnych w odniesieniu do stałych predyspozycji

 

Informacje o Prowadzącej warsztat:

 

Dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska

Psycholog, pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje specjalizacją „Psychologia organizacji i pracy” na studiach magisterskich z psychologii oraz studiami podyplomowymi „Psychologia zarządzania personelem”. Autorka wielu różnych programów kursów i szkoleń dotyczących zastosowań psychologii w zarządzaniu. Problematyką rekrutacji do pracy i badań kandydatów zajmuje się od ponad 20 lat. Prowadziła zarówno procesy rekrutacyjne dla różnych stanowisk, jak i badania nad skutecznością różnych metod selekcyjnych.

Jest autorką książki „Selekcja zawodowa. Przygotowanie, prowadzenie i podstawowe metody” (wydanie I – 1999, wydanie II – 2009) oraz „Dopasowanie człowiek – organizacja i tożsamość organizacyjna”  (2010).