Aktualności

Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbędzie się 9 września 2015 r. na Uniwersytecie SWPS (ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, Aula im. Tadeusza Tomaszewskiego) – bezpośrednio po wykładzie dr Udiego  Orena.

Zebranie rozpocznie się o godz. 19.15 (pierwszy termin – w razie braku kworum o godz. 19.30 rozpoczniemy zebranie w drugim terminie).

Spotykamy się m.in. po to, by dokonać wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zgodnie ze Statutem PTP, Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do jego kompetencji należy m.in. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa, a także wybór przewodniczącego Towarzystwa i przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

WOT jest najliczniejszym spośród 24 oddziałów PTP. Naszemu oddziałowi przysługuje 48 mandatów (może nas reprezentować czterdziestu ośmiu delegatów), podczas gdy wszystkim pozostałym oddziałom terenowym łącznie przysługuje 158 mandatów. Jest to zatem okazja do tego, by nasze środowisko uzyskało istotny głos w sprawie działalności naszego Towarzystwa, a tym samym wpływało na rozwiązywanie palących problemów naszej grupy zawodowej.  Gorąco zatem zachęcamy Państwa do przybycia na Zebranie, wyrażenia Państwa preferencji odnośnie do sposobu działania Towarzystwa oraz głosowania na osoby, które będą reprezentowały nasze środowisko na Walnym Zgromadzeniu PTP.

 

W imieniu Zarządu WOT PTP,

z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Monika Tarnowska

Przewodnicząca zarządu WOT PTP