Aktualności

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

Prezentujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego  sformułowane przez Członków Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej. Jako Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP, wyraziliśmy poparcie dla powyższych uwag. Prezentujemy także oficjalne stanowisko PTP w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.