Aktualności

Stanowisko WOT PTP w sprawie projektu założeń do ustawy o zawodzie psychologa

Publikujemy zbiorcze opracowanie uwag nadesłanych w toku konsultacji przez Członków WOT PTP do rządowego projektu założeń do nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów:

Uwagi do Założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów zgłaszane przez Członków WOT PTP

Wszystkim Państwu, którzy zabrali głos w tej tak ważnej dla naszego środowiska sprawie, serdecznie dziękujemy.

Nie wszystkie nadesłane propozycje zmian zostały ujęte w zbiorczym opracowaniu, ponieważ – jak można było przypuszczać – my sami, jako środowisko, nie jesteśmy jednomyślni. W przygotowaniu zbiorczego zestawienia uwag kierowano się zatem zasadą większości – jeśli większość wypowiadających się uznała dane rozwiązanie za zasadne, to wniosek o jego odrzucenie nie został w zbiorczym dokumencie ujęty. Jednakże ze względu na fakt, że – cytując jednego z Autorów uwag – „Większość ani ma ani nie ma racji, tak jak mniejszość. Większość ma jedynie większą siłę, a mniejszość mniejszą.”, uwagi nie uwzględnione w zbiorczym opracowaniu zostały wymienione na końcu dokumentu w krótkim aneksie.

Raz jeszcze dziękujemy za wspólną pracę, zachęcamy Państwa do śledzenia dalszych prac nad ustawą i zabierania w tej sprawie głosu.