Aktualności

Stanowisko PTP w sprawie projektu założeń do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Prezentujemy oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie rządowego projektu założeń do nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Stanowisko PTP w sprawie rządowego projektu założeń do nowej ustawy o zawodzie psychologa

Większość zawartych w nim uwag to uwagi zgłoszone przez członków Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP. Niestety, nie wszystkie wnoszone przez WOT PTP uwagi znalazły się w oficjalnym stanowisku Towarzystwa. W związku z powyższym, prezentujemy także zestawienie tych uwag wnoszonych przez WOT PTP, które nie znalazły się w oficjalnym stanowisku PTP, pomimo tego, że Zarząd WOT PTP podtrzymał je w toku dyskusji nad projektem oficjalnego stanowiska PTP.

Uwagi WOT PTP nie ujęte w oficjalnym stanowisku PTP