Aktualności

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W załączeniu przedstawiam do zgłoszenia uwag projekt standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Proszę o zgłaszanie uwag oraz sugestii do dnia 15 marca 2016r. na adres elektroniczny: aczerederecka@ies.krakow.pl

Każda uwaga może się okazać bardzo cenna. Załącznik 1, Załącznik 2

Oprócz tekstu głównego są także załączniki (w oddzielnym pliku). Ostateczna wersja tekstu zostanie opublikowana w książce, której roboczy tytuł brzmi tak, jak sam tekst, tj. „Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”. Będzie ona zawierać standardy opatrzone komentarzami oraz teksty wystąpień z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 4-6 grudnia. Uczestnicy konferencji otrzymają 1 egzemplarz bezpłatny. Osoby zainteresowane zakupem książki mogą zgłaszać zapotrzebowanie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Strona Wydawnictwa IES:  http://www.wydawnictwo.ies.krakow.pl/