ROZPORZĄDZENIA I USTAWY

Tutaj znajdują się informacje o regulacjach prawnych, dotyczących bezpośrednio psychologów.

 

Kontakt

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie. Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału we wszelkich sprawach należy kontaktować się z Biurem Zarządu Głównego
www.psych.org.pl