Project

GRUPY TEMATYCZNE DZIAŁAJĄCE PRZY WOT PTP

Idea grup tematycznych jest taka, by osoby zainteresowane daną problematyką mogły korzystać z siedziby WOT PTP, by dyskutować, wymieniać się doświadczeniami, dzielić wiedzą, korzystać ze wsparcia pozostałych uczestników grupy, i – w rezultacie, budować zintegrowane środowisko psychologów zainteresowanych danym obszarem zastosowań psychologii.

Dotychczas zostały wyłonione następujące grupy:

  1. Psychoterapia osób dorosłych (proponowane zagadnienia: interwencje terapeutyczne o empirycznie dowiedzionej skuteczności – przegląd badań naukowych nad psychoterapią, praca kliniczna oparta na dowodach; praca terapeutyczna z przedstawicielami różnych grup, np.: z obcokrajowcami, z osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości, z osobami LGB, z osobami cierpiącymi z powodu uzależnień behawioralnych, z osobami chorymi somatycznie; dyskutowanie materiałów szkoleniowych – np. nagrań sesji terapeutycznych; ścieżki rozwoju zawodowego psychologa-psychoterapeuty – m.in. doświadczenia uczestników różnych szkół psychoterapii; superwizja koleżeńska). Koordynator: Marta Moszoro.
  2. Metody diagnostyczne (proponowane zagadnienia: nowe narzędzia diagnostyczne; kwestia certyfikatów dla użytkowników testów; metody jakościowe, projekcyjne i narracyjne w psychologii; diagnoza w psychologii organizacji i pracy). Koordynator: Lidia Pacholec.
  3. Dzieci i młodzież – profilaktyka i terapia (proponowane zagadnienia: trudności rozwojowe małych dzieci; trudności wychowawcze; praca z rodzicami – w tym praca z rodzicami dzieci cierpiących na zaburzenia zdrowia psychicznego; interwencja kryzysowa, której odbiorcami są dzieci, młodzież i ich opiekunowie; superwizja koleżeńska). Koordynator: dr Magdalena Śniegulska.
  4. Psycholog w oświacie (proponowane zagadnienia: specyfika pracy psychologa w instytucjach oświatowych; wyzwania stojące przed psychologiem szkolnym; dylematy etyczne w pracy psychologa szkolnego; przykłady dobrych praktyk w obszarze współpracy psychologa szkolnego z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami; przeciwdziałanie przemocy w szkole; superwizja koleżeńska). Koordynator: Elżbieta Misiak.
  5. Psychologia transportu (proponowane zagadnienia: specyfika pracy psychologa transportu – m.in. problematyka właściwego doboru narzędzi diagnostycznych, dylematy etyczne, przykłady dobrych praktyk; superwizja koleżeńska). Koordynator: prof. Adam Tarnowski.
  6. Arteterapia. Koordynator: Julia Bartnikiewicz.
  7. Psychodietetyka (proponowane zagadnienia: zgłębianie i szerzenie wiedzy na temat problematyki związanej z psychodietetyką i zawodem psychodietetyka). Koordynator: Agnieszka Chmielewska-Kołodziej.

Gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania swej chęci udziału w interesującej Państwa grupie. Zapraszamy do nasyłania zgłoszeń drogą mailową na adres: wot.ptp@gmail.com. Każde zgłoszenie zostanie przekazane koordynatorowi odpowiedniej grupy. Rolą koordynatora jest zadbanie o komunikację z uczestnikami grupy; tematyka i formuła spotkań zależą od preferencji uczestników każdej z grup.

Jeśli pośród dotychczas zaproponowanych grup brak obszaru, który Państwa interesuje – zachęcamy do zgłaszania chęci koordynowania nowej grupy tematycznej.

 

Zarząd WOT PTP

AKTYWNOŚCI W SIEDZIBIE WOT PTP