Aktualności

Program Walnego Zebrania Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP

Zapraszamy wszystkich Państwa, członków Warszawskiego Oddziału PTP, na spotkanie w dniu 16 września do gmachu Uniwersytetu SWPS (ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, aula N307). Celem naszego  spotkania będzie m.in. to, by wybrać delegatów WOT PTP – osoby, które w imieniu naszego Oddziału będą zabierały głos podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w tym roku odbywać się ono będzie w dniach 30 listopada – 2 grudnia). To ważna okazja, by zabrać głos na temat funkcjonowania naszego Towarzystwa i wybrać osoby, które podczas najbliższej kadencji będą wdrażać rozwiązania, o których postanowią uczestnicy Walnego Zgromadzenia. Jako Zarząd WOT PTP staramy się dbać o transparentność funkcjonowania Oddziału, dobrą komunikację oraz integrację naszego środowiska. Chcielibyśmy, by powyższe zasady charakteryzowały działanie całego PTP. Bardzo Państwa zatem prosimy o obecność na spotkaniu 16-go września, kandydowanie na delegatkę_delegata Oddziału i aktywne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia.

Spotkanie rozpoczynamy o 10.45 wystąpieniem prof. Adama Tarnowskiego z Wydziału Psychologii UW.

Tak zapowiada on swoje wystąpienie: „Komunikacja i wspólne działanie.

Towarzystwo, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś więcej niż zbiorem jednostek. Łączą nas wartości- wszyscy mniej więcej jesteśmy zgodni w tym, czym jest wykonywanie zawodu psychologa, wszyscy mniej więcej zgadzamy się, jakie kompetencje powinien mieć psycholog. Kodeks etyczny (niezależnie od potrzeby jego reformy) to nie tylko zbiór reguł, zawarty jest w nim pewien wizerunek psychologa-profesjonalisty.

Certyfikaty określają ramy tego wizerunku w szczegółowych sytuacjach zawodowych.

Jednak normy, wartości i wizerunek nie mogą być tylko deklarowane. Uczymy się ich (lub umacniamy je w sobie) wtedy, kiedy jesteśmy w interakcji, gdy angażujemy się (realnie lub emocjonalnie) w działania kolegów.

Dlatego właśnie komunikacja w Towarzystwie wymaga wzmocnienia. Tak naprawdę niewielu z nas wie, co dzieje się z osobami którym udzieliliśmy rekomendacji (a przecież moglibyśmy zawiadamiać się o sukcesach i problemach), dyskusje nad problemami Towarzystwa również niewiele osób interesują – aż do momentu, kiedy stają się one trudne do zignorowania.

Nasza komunikacja może odbywać się przez internet i na spotkaniach Oddziałów i Sekcji, a także mniej formalnych grup tematycznych – albo w prostych relacjach współpracy wychodzących poza PTP. Mamy o czym rozmawiać. Nie tylko w gronie Zarządu czy Prezydium. Jest nas więcej.

Problemy takie jak strona internetowa, składki, czasopisma, rynek testów, status prawny zawodu itd. będą łatwiejsze, kiedy będą omawiane ze wszystkimi.”
O godz. 12.00 rozpoczniemy nadzwyczajne Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

O 13.15 rozpoczną się równolegle dwa wydarzenia:

  • w auli N307 – wystąpienie pt. „RODO w gabinecie psychologa”, które wygłosi Patryk Siewert, Konsultant Ochrony Danych Osobowych z firmy Soczko & Partnerzy. Wystąpienie dotyczyć będzie podstawowych wymogów nakładanych na gabinety psychologiczne przez RODO i rozwiązań, jakie psycholodzy powinni w związku z tym wdrożyć. Bezpośrednio po wystąpieniu przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.
  • w auli N308 – wystąpienie dotyczące metody Warnkego – eksperymentalnej metody terapii (proces naukowej weryfikacji tej metody w Polsce trwa) skierowanej dla osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowo-słuchowych, które wygłosi Dorota Jagura – psycholog z firmy BIOMED Neurotechnologie.
    W swoim założeniu metoda obejmuje kompleksową diagnostykę i terapię: dysleksji rozwojowej u dzieci, zaburzeń przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i zdolności motorycznych, automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz rozwoju i automatyzacji „wzrokowego języka” i zaburzeń mowy.
    Metoda wykorzystuje oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Podczas diagnozy sprawdzane są podstawowe funkcje w zakresie przetwarzania bodźców wzrokowych, słuchowych oraz motorycznych. Są to np.: próg kolejności wzrokowej, próg kolejności słuchowej, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów a także spostrzeganie dynamiczne, selektywność percepcji, umiejętność zapamiętywania krótkotrwałego, czy koordynację „oko-ręka”. Terapia i diagnoza opiera się na pracy z wysokiej klasy medycznymi narzędziami diagnostycznymi i treningowymi i jest ukierunkowana na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania.

Z wyrazami szacunku.

Zarząd WOT PTP w składzie:
Monika Tarnowska
Dariusz Parzelski
Bartosz Zalewski
Małgorzata Krasuska
Maja Filipiak