WARSZTATY „RODZICE i JA”

WARSZTATY „RODZICE  i JA”

 

Warsztaty przeznaczone są dla profesjonalistów: psychologów, pedagogów, nauczycieli, logopedów  i innych osób stykających się w swej pracy z rodzicami.

W trakcie warsztatów uczestnicy doskonalą umiejętności:

  • skutecznego i efektywnego komunikowania się z rodzicami swoich podopiecznych,
  • konstruktywnego rozwiązywania trudności w relacjach z rodzicami,
  • towarzyszenia rodzicom we wspieraniu rozwoju ich dzieci,
  • towarzyszenia rodzicom w eliminowaniu u nich stereotypowych zachowań mających cechy przemocy psychicznej.

Warsztaty dają także wiedzę dotyczącą tego, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci.

 

Warsztaty wpływają na zmianę przekonań i postaw w kierunku sprzyjającym nawiązaniu pozytywnych relacji z rodzicami i czucia się wystarczająco dobrym profesjonalistą.
Warsztaty prowadzone są w trakcie roku akademickiego w formie cyklu dwu – lub trzygodzinnych spotkań. Odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Zakończone są wydaniem zaświadczenia o udziale.

 

Informacje i zgłoszenia:   m.lehman@upcpoczta.pl; tel. 606 990 225

 

Maria Lehman

 

 

Kilka ostatnich  informacji zwrotnych:

 

„Warsztaty dały mi więcej pewności siebie i wiary w swoje możliwości, więcej odwagi, uważności na siebie i innych”

„Pomogły mi uwierzyć w siebie, dodały mi odwagi do zmian, do lepszego poznania siebie”

„Nie obawiam się już trudnych emocji – zarówno rodziców, jak i dzieci”

„Bardzo  dużo nowych informacji praktycznych, które można wykorzystać w pracy”

Kontakt

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Warszawski Oddział Terenowy

e-mail: wot.ptp@gmail.com
tel. 884-884-959

Poniedziałek: 9.00-14.00
Wtorek: 9.00-14.00
Czwartek: 9.00-14.00

ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa