Koło Starszyzny Psychologicznej

Koło Starszyzny Psychologicznej

 

Koło Starszyzny Psychologicznej powstało w 2004 roku, aby umożliwić integrację  i   podtrzymanie różnych form aktywności członkom WOT PTP będącym na emeryturze.

 

W historii Koła są prelekcje, dyskusje, wycieczki po Warszawie, różne inicjatywy pomocy psychologicznej dla osób w okresie późnej dorosłości. Niektóre  członkinie Koła współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na  rzecz osób starszych.

 

Spotkania Koła odbywają się raz w tygodniu, w piątki o godzinie 13.15 w siedzibie WOT PTP – ul. Wilcza 60, domofon 20.

 

W czasie spotkań rozmawiamy o aktualnych sprawach społecznych, wymieniamy informacje, prowadzimy zajęcia usprawniające procesy poznawcze korzystając z różnych rodzajów gier  logicznych.

Prowadzimy też zajęcia wzmacniające jedność psychofizyczną organizmu człowieka stosując proste formy Qi gong. Qi gong  zaliczany jest do najstarszych metod leczniczych i profilaktycznych Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

 

Informacje: Ewa Machaj tel. 607  325 021; Maria Lehman tel. 606 990 225.

Kontakt

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie. Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału we wszelkich sprawach należy kontaktować się z Biurem Zarządu Głównego
www.psych.org.pl