Aktualności

 

Prace Zarządu WOT PTP

Szanowni Państwo, Działamy w Zarządzie Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP od grudnia 2014 roku. W tym czasie podjęliśmy starania zmierzające ku uzyskaniu kontaktu z członkami WOT i uporządkowaniu wielu członkowskich spraw, w tym – kwestii opłacania składek. Dzięki Państwa wpłatom, organizujemy wydarzenia sprzyjające integracji naszego środowiska, które są otwarte członków WOT PTP nieodpłatnie. Naszym celem jest […]

Walne Zebranie Członków Sekcji Diagnozy PTP

Szanowni Państwo, zapraszamy na Walne Zebranie Członków Sekcji Diagnozy PTP, które odbędzie się w piątek 19 czerwca o godz. 12.30 – jest to w przeddzień IV Konferencji diagnostycznej (20-21.06 w Warszawie). Zebranie odbędzie się w siedzibie Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie przy ul. Gocławskiej 12. Zebranie będzie miało część […]

Nowe terminy dyżurów stacjonarnych i telefonicznych

Informujemy, że zmianie uległy dane kontaktowe oraz terminy dyżurów WOT. Nowy adres mailowy:: wot.ptp@gmail.com Nowy numer telefonu: tel. kom. 884-884-959 (czynny w czasie dyżurów) Dyżur stacjonarny (w siedzibie WOT): wtorki, godz. 8.30-12.30 (począwszy od 3 lutego), Dyżur mailowy i telefoniczny: poniedziałki oraz piątki, godz. 8.00 – 10.00 (począwszy od 6 lutego)

Zarząd WOT PTP

 

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie. Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału we wszelkich sprawach należy kontaktować się z Biurem Zarządu Głównego
www.psych.org.pl

 

Komisja REWIZYJNA

ELŻBIETA  MISIAK
ELŻBIETA WOLAK
JADWIGA KŁODECKA-RÓŻALSKA
JULIA BARTNIKIEWICZ
 

 

 

WSPARCIE ORGANIZACYJNE

 

DOROTA WYSZKOWSKA

CZŁONKOSTWO

Aby zostać członkiem PTP należy wypełnić formularz a następnie opłacić składkę członkowską.

Pobierz formularz

Składki członkowskie

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi 100,00zł (50,00 zł dla studentów).

Natomiast emeryci nie płacą składek, mogą wnosić opłaty dowolnej wielkości.
Osoby zalegające ponad dwa lata są skreślone z listy członków PTP, a to oznacza zawieszenie certyfikatów i rekomendacji przyznanych w ramach Towarzystwa.

Dane do przelewu:
Konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Zarząd Główny PTP 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7

tytułem: składka członkowska za (imię i nazwisko Członka WOT PTP), za rok…

Przy każdej pozycji jest podana standardowa kwota, którą należy wpłacić, ale służy ona tylko jako przypomnienie
(pole „kwota” należy wypełnić samemu).

AKTYWNOŚCI W SIEDZIBIE WOT PTP

 

Kontakt

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie. Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału we wszelkich sprawach należy kontaktować się z Biurem Zarządu Głównego
www.psych.org.pl