Aktualności

 

Seminarium „Integracyjne podejście w psychoterapii psychoz”

Szanowni Państwo, Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii 28 listopada organizuje kolejne seminarium z cyklu „Integracja a praktyka psychoterapii”. W trakcie listopadowego seminarium „Integracyjne podejście w psychoterapii psychoz” swoim doświadczeniem podzielą się wybitni praktycy psychoterapii osób doświadczonych psychozą. Serdecznie zapraszamy.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

Prezentujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego  sformułowane przez Członków Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej. Jako Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP, wyraziliśmy poparcie dla powyższych uwag. Prezentujemy także oficjalne stanowisko PTP w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Konsultacje projektu sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Otrzymaliśmy jako Warszawski Oddział Terenowy PTP prośbę ze strony Zarządu Głównego PTP o sformułowanie uwag do Sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014r. (jesteśmy proszeni o nadesłanie uwag do 17 listopada). Serdecznie zapraszamy do zabrania w tej sprawie głosu.

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia

Prezentujemy zbiorcze opracowanie uwag nadesłanych przez Członków WOT PTP do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia: 1) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń, 2) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na […]

Stacjonarne dyżury w siedzibie WOT PTP

Z przyjemnością informujemy, że od 9 listopada w siedzibie WOT PTP przy ul. Mickiewicza 64/66 w Warszawie uruchamiamy stacjonarne dyżury dla Członków Oddziału. Dyżury odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 16.00-19.00, we środy, w godz. 10.00-13.00 i w piątki, w godz. 16.00-19.00.

Walne Zebranie WOT PTP 14 października

14 października odbyło się Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, podczas którego wybrano kolejnych ośmioro Delegatów Oddziału na Walne Zgromadzenie PTP. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy. Prezentujemy protokół z Zebrania: Sprawozdanie z Walnego Zebrania WOT PTP 14.10.2015

Stanowisko PTP w sprawie projektu założeń do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Prezentujemy oficjalne stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie rządowego projektu założeń do nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Stanowisko PTP w sprawie rządowego projektu założeń do nowej ustawy o zawodzie psychologa Większość zawartych w nim uwag to uwagi zgłoszone przez członków Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP. Niestety, nie wszystkie wnoszone przez WOT PTP […]

Wykorzystanie nowej siedziby – ankieta dotycząca potrzeb Członków Oddziału

Zależy nam na tym, by nowa siedziba Oddziału była miejscem spotkań – poświęconych np. omawianiu zagadnień związanych z prowadzeniem praktyki psychologicznej, czy koleżeńskim superwizjom. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tego rodzaju inicjatywą, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. W szczególności zależy nam na tym, by określili Państwo swoje potrzeby w zakresie wykorzystania siedziby WOT PTP. […]

Zarząd WOT PTP

Ewelina Rubaj-Wiater – przewodnicząca zarządu
Beata Trześniewska – wiceprzewodnicząca
Emilia Wrocławska-Warchala – sekretarz
Marta Głowacka – skarbnik
Magdalena Bogdan – członkini zarządu
Maksym Kosiński – członek zarządu
Katarzyna Moczulska – członkini zarządu
Marta Scattergood – członkini zarządu
Anna Srebrna – członkini zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Angelika Sadkowska – członkini komisji
Anna Stępniewska – członkini komisji

CZŁONKOSTWO

Aby zostać członkiem PTP należy wypełnić formularz a następnie opłacić składkę członkowską.

Pobierz formularz

Składki członkowskie

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi 100,00zł (50,00 zł dla studentów).

Natomiast emeryci nie płacą składek, mogą wnosić opłaty dowolnej wielkości.
Osoby zalegające ponad dwa lata są skreślone z listy członków PTP, a to oznacza zawieszenie certyfikatów i rekomendacji przyznanych w ramach Towarzystwa.

Dane do przelewu:
Konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Zarząd Główny PTP 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7

tytułem: składka członkowska za (imię i nazwisko Członka WOT PTP), za rok…

Przy każdej pozycji jest podana standardowa kwota, którą należy wpłacić, ale służy ona tylko jako przypomnienie
(pole „kwota” należy wypełnić samemu).

AKTYWNOŚCI W SIEDZIBIE WOT PTP

 

Kontakt

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Warszawski Oddział Terenowy

e-mail: wot.ptp@gmail.com
tel. 884-884-959

Poniedziałek: 9.00-14.00
Wtorek: 9.00-14.00
Czwartek: 9.00-14.00

ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa