Aktualności

 

Konferencja – Pozytywna integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne

Szanowni Państwo, w imieniu „Fundacja po DRUGIE” dnia 17 grudnia 2015 we współpracy z Pedagogium – Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie zostanie zorganizowana konferencja pt. „Pozytywna integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne”. Szczegółowy program wydarzenia zamieszczam w załączniku. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału drogą mailową: fundacja@podrugie.pl do dnia 7.12.2015

Biuletyn Nr 5 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, przedstawiamy Biuletyn Nr 5, w którym znajdziecie Państwo informacje o inicjatywach, aktualnych tematach badawczych, konferencjach, rekomendowanych publikacjach i praktycznych rozwiązaniach wypracowanych przez nasze środowisko. Zachęcamy też Państwa do nadsyłania informacji o inicjatywach podejmowanych w Państwa instytucjach. Nasz Biuletyn dociera obecnie do ponad 400 osób i […]

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy do udziału w II Konferencji Psychologii Pozytywnej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej i Uniwersytet SWPS Wydział w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestrowania się na stronie konferencji: http://www.konferencja-psych-pozyt.pl/

Seminarium „Integracyjne podejście w psychoterapii psychoz”

Szanowni Państwo, Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii 28 listopada organizuje kolejne seminarium z cyklu „Integracja a praktyka psychoterapii”. W trakcie listopadowego seminarium „Integracyjne podejście w psychoterapii psychoz” swoim doświadczeniem podzielą się wybitni praktycy psychoterapii osób doświadczonych psychozą. Serdecznie zapraszamy.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

Prezentujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego  sformułowane przez Członków Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej. Jako Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP, wyraziliśmy poparcie dla powyższych uwag. Prezentujemy także oficjalne stanowisko PTP w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Konsultacje projektu sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Otrzymaliśmy jako Warszawski Oddział Terenowy PTP prośbę ze strony Zarządu Głównego PTP o sformułowanie uwag do Sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014r. (jesteśmy proszeni o nadesłanie uwag do 17 listopada). Serdecznie zapraszamy do zabrania w tej sprawie głosu.

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia

Prezentujemy zbiorcze opracowanie uwag nadesłanych przez Członków WOT PTP do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia: 1) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń, 2) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na […]

Stacjonarne dyżury w siedzibie WOT PTP

Z przyjemnością informujemy, że od 9 listopada w siedzibie WOT PTP przy ul. Mickiewicza 64/66 w Warszawie uruchamiamy stacjonarne dyżury dla Członków Oddziału. Dyżury odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 16.00-19.00, we środy, w godz. 10.00-13.00 i w piątki, w godz. 16.00-19.00.

Zarząd WOT PTP


MONIKA
TARNOWSKA
 
–  przewodnicząca
DARIUSZ PARZELSKI – wiceprzewodniczący
MAJA FILIPIAK – sekretarz
BARTOSZ ZALEWSKI – skarbnik
MAŁGORZATA KRASUSKA – członkini

 

 

Komisja REWIZYJNA

ELŻBIETA  MISIAK
ELŻBIETA WOLAK
JADWIGA KŁODECKA-RÓŻALSKA
JULIA BARTNIKIEWICZ
 

 

 

WSPARCIE ORGANIZACYJNE

 

DOROTA WYSZKOWSKA

CZŁONKOSTWO

Aby zostać członkiem PTP należy wypełnić formularz a następnie opłacić składkę członkowską.

Pobierz formularz

Składki członkowskie

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi 100,00zł (50,00 zł dla studentów).
Członkowie WOT, którzy mają trudności finansowe mogą odpracować aktualną składkę roczną poświęcając 10 pełnych godzin na prace głównie administracyjne. Możliwe jest też „odpracowanie” składek zaległych. Prosimy o szybki kontakt e-mailowy.
Natomiast emeryci nie płacą składek, mogą wnosić opłaty dowolnej wielkości.
Osoby zalegające ponad dwa lata są skreślone z listy członków PTP, a to oznacza zawieszenie certyfikatów i rekomendacji przyznanych w ramach Towarzystwa.

Dane do przelewu:
Konto: 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Zarząd Główny PTP 00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7

tytułem: składka członkowska za (imię i nazwisko Członka WOT PTP), za rok…

Przy każdej pozycji jest podana standardowa kwota, którą należy wpłacić, ale służy ona tylko jako przypomnienie
(pole „kwota” należy wypełnić samemu).

Prawo a psychologia

AKTYWNOŚCI W SIEDZIBIE WOT PTP

 

Kontakt

Napisz do nas 

Fotografie na stronie pochodzą ze zbioru rodziny Pytko (fot. Jerzy Pytko)