Aktualności

Nowelizacja wskazówek prowadzenia diagnozy w sprawach uchodźców

Szanowni Państwo,

13 września 2015 roku Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Diagnozy Psychologicznej PTP przyjął nowelizację „Wskazówek realizacji standardów ogólnych prowadzenia procesu diagnostycznego w sprawach osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce”.

Bardzo prosimy o dzielenie się wskazówkami ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w pracę z uchodźcami.

Nowelizacja wskazówek powstała na skutek opracowania nowej „Procedury identyfikacji osób o szczególnych potrzebach wnioskujących o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – perspektywa psychologiczna”, zawierającej nowe, istotne propozycje dotyczące prowadzenia procesu diagnostycznego wobec osób starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Publikacja powstała we współpracy zespołu psychologów Fundacji Różnosfera oraz Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, na zlecenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

Zespół ds. Diagnostyki Uchodźców
Ogólnopolskiej Sekcji Naukowej Diagnozy Psychologicznej PTP

http://www.ptp.org.pl/oddzialy/diagnoza/index.php?content=oddzial

 

Wskazówki realizacji standardów diagnozy w sprawach osób ubiegających się o status uchodźcy