Aktualności

Nowelizacja Kodeksu Etyczno-Zawodowego psychologa.

Piątego października 2015 r. Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymał od Przewodniczącej PTP, dr Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej, materiał przygotowany przez zespół pracujący nad nowelizacją kodeksu etyczno-zawodowego psychologa:

Materiał dotyczący nowelizacji Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa

Materiał ten zawiera szereg pytań, które Przewodnicząca poddaje pod dyskusję naszego środowiska przed planowanym w dniach 27-29 listopada 2015 r. Walnym Zgromadzeniem Delegatów PTP. Jesteśmy proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w materiale do 23 października 2015 r. Serdecznie zachęcamy Państwa do zabrania głosu w tej sprawie. Pierwsze spośród zawartych  materiale pytań dotyczą wprawdzie spraw redakcyjnych / technicznych, jednak pytania końcowe dotykają szczególnie ważkich, merytorycznych kwestii.

Bardzo prosimy o przesyłanie Państwa odpowiedzi do dnia 22 października na adres mailowy WOT PTP (wot.ptp@gmail.com) – tak, byśmy mieli czas na opracowanie zbiorczego stanowiska Członków naszego Oddziału.