Aktualności

Nowe terminy dyżurów stacjonarnych i telefonicznych

Informujemy, że zmianie uległy dane kontaktowe oraz terminy dyżurów WOT.

  • Nowy adres mailowy:: wot.ptp@gmail.com
  • Nowy numer telefonu: tel. kom. 884-884-959 (czynny w czasie dyżurów)
  • Dyżur stacjonarny (w siedzibie WOT): wtorki, godz. 8.30-12.30 (począwszy od 3 lutego),
  • Dyżur mailowy i telefoniczny: poniedziałki oraz piątki, godz. 8.00 – 10.00 (począwszy od 6 lutego)

Kontakt

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie. Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału we wszelkich sprawach należy kontaktować się z Biurem Zarządu Głównego
www.psych.org.pl