Aktualności

Nowa siedziba WOT PTP

Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymał w spadku lokal, zapisany Oddziałowi przez Panią Barbarę Kapiszewską-Kochanowską – wieloletnią członkinię Oddziału, niezwykle oddaną sprawom naszego środowiska.

Jako Zarząd WOT PTP, chcielibyśmy w tym miejscu uhonorować także Panią Marzennę Kucińską, która otaczała Panią Barbarę Kapiszewską-Kochanowską opieką wówczas, gdy stało się to nieodzowne.

Możliwość przeniesienia siedziby Oddziału w miejsce, które w ten właśnie sposób zostało Oddziałowi podarowane, postrzegamy jako zaszczyt, a zarazem – odpowiedzialność. Będziemy dokładać starań, by siedziba ta stała się miejscem dobrze wykorzystywanym na rzecz naszego środowiska.

Adres nowej siedziby to: Warszawa, ul. Mickiewicza 64, m. 66.

Aktualnie trwają tam prace remontowe. Liczymy na to, że już od listopada nasza nowa siedziba będzie otwarta dla Członków WOT PTP.