Małgorzata Krasuska

asMałgorzata Krasuska

absolwentka SWPS, magister psychologii, specjalizacja psychologia społeczna, specjalność psychologia sportu, psychologia twórczości. Pracuje z zawodnikami każdego szczebla i różnych dyscyplin sportowych, pomagając im w realizacji ich potencjału. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci, rodziców i trenerów. Uczestniczy w treningach, obozach i turniejach. Jest certyfikowanym psychologiem sportu PTP. Uzyskała akredytację Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Kontakt

Od 23 czerwca 2022 r. ustały działania obecnego Zarządu Oddziału PTP w Warszawie. Do czasu podjęcia działalności przez nowy Zarząd Oddziału we wszelkich sprawach należy kontaktować się z Biurem Zarządu Głównego
www.psych.org.pl