Małgorzata Krasuska

asMałgorzata Krasuska

absolwentka SWPS, magister psychologii, specjalizacja psychologia społeczna, specjalność psychologia sportu, psychologia twórczości. Pracuje z zawodnikami każdego szczebla i różnych dyscyplin sportowych, pomagając im w realizacji ich potencjału. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci, rodziców i trenerów. Uczestniczy w treningach, obozach i turniejach. Jest certyfikowanym psychologiem sportu PTP. Uzyskała akredytację Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Kontakt

Napisz do nas 

Fotografie na stronie pochodzą ze zbioru rodziny Pytko (fot. Jerzy Pytko)