Aktualności

Konsultacje rządowego projektu założeń do nowej ustawy o zawodzie psychologa

Trwa konsultacja rządowego projektu założeń do nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów:

Założenia do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, zwróciła się do zarządów poszczególnych oddziałów terenowych oraz placówek PTP z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do tego dokumentu do 8 października. Zapraszamy Państwa do zabrania głosu w tej sprawie – ewentualne uwagi do projektu założeń do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów prosimy kierować na nasz adres mailowy do czwartku, 8 października. Termin składania uwag do ministerstwa mija 15 października – do tego czasu ma zostać sformułowane oficjalne stanowisko PTP.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na naszym ostatnim Walnym Zebraniu, postulowaliśmy jako WOT PTP przesłanie zbiorczych uwag Towarzystwa do konsultacji przed wysłaniem ich jako oficjalnego stanowiska PTP. Gdy tylko otrzymamy ten dokument, będziemy go udostępniać.