A Blog Post

Konsultacje – Propozycja wprowadzenia certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację dotyczącą propozycji wprowadzenia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym odrębnej procedury rekomendacyjnej, tj. certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży. Pomysł zainicjowała Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przesyłając także propozycję „Warunków uzyskania certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży”. Serdecznie zachęcam do uważnego zapoznania się z załącznikiem oraz z poniższym uzasadnieniem Zarządu Sekcji Psychoterapii.

Utworzenie nowej rekomendacji będzie związane w pierwszej kolejności z zatwierdzeniem przez Zarząd Główny PTP „Warunków…”, oraz w następnej kolejności z powołaniem komisji certyfikacyjnej i komisji odwoławczej, a także odpowiednich regulaminów komisji.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie w terminie do 15 września 2019 Państwa uwag na adres: ptp@psych.uw.edu.pl – zarówno do samej propozycji  prowadzenia nowej ścieżki certyfikacyjnej, jak i do załączonych „Warunków uzyskania certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży”.

 

Warunki uzyskania certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży

Z poważaniem i pozdrowieniami

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Dyrektor Biura ZG PTP