Aktualności

Konsultacje projektu sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Otrzymaliśmy jako Warszawski Oddział Terenowy PTP prośbę ze strony Zarządu Głównego PTP o sformułowanie uwag do Sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014r. (jesteśmy proszeni o nadesłanie uwag do 17 listopada).

Serdecznie zapraszamy do zabrania w tej sprawie głosu.