Aktualności

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia

Prezentujemy zbiorcze opracowanie uwag nadesłanych przez Członków WOT PTP do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia:
1) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń,
2) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zbiorcze opracowanie uwag WOT PTP do projektów rozporządzeń MZ

Wszystkim osobom, które zabrały w tej sprawie głos, serdecznie dziękujemy.