Aktualności

KONKURS NA DYREKTORA OBiUP PTP

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ogłasza konkurs na dyrektora Ośrodka Badań i Usług Psychologicznych.
Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych jest wydzieloną samofinansującą się placówką PTP z siedzibą biura w Warszawie przy ul. Mickiewicza 64 m 66.

Warunki formalne:

1. Członkostwo zwyczajne w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
2. Doświadczenie w projektowaniu, planowaniu , organizowaniu i kierowaniu przedsięwzięciami psychologicznymi ( szkolenia, oddziaływania, konsultacje itp.).

Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać:

1. Życiorys zawodowy kandydata, w tym charakterystykę doświadczeń zawodowych i organizacyjnych.
2. Ramową koncepcję programu działań merytorycznych Ośrodka ( oferta dla odbiorców) z wskazaniem możliwych źródeł finansowania orasz proponowany skład (funkcje) stałego zespołu Ośrodka
Zgłoszenia drogą elektroniczną należy przesyłać na adres ptp@psych.uw.edu.pl .