Aktualności

Już w najbliższą środę zapraszamy na wykład na temat Terapii EMDR

Terapia EMDR

Dr Udi Oren

Terapia EMDR jest metodą terapeutyczną, która koncentruje się na wpływie wspomnień dotyczących trudnych zdarzeń życiowych na ludzką psychikę oraz ciało. Ta integracyjna metoda zawiera elementy pochodzące z różnych szkół terapeutycznych i łączy je z elementami stanowiącymi unikalny wkład tego podejścia (spośród których najbardziej znana jest bilateralna stymulacja półkul mózgowych). Celem tej metody jest stymulacja zachodzących w mózgu procesów przetwarzania wspomnień.

Działający w mózgu system przetwarzania informacji na co dzień pracuje nad docierającą doń nieskończoną liczbą danych (zmysłowych, poznawczych, emocjonalnych i somatycznych). Kiedy osoba przechodzi przez trudne doświadczenie lub doświadczenia, system przetwarzania informacji może nie wykonywać swoich zadań w odpowiedni sposób, co prowadzi do pozostawienia wspomnienia w jego surowej (nieprzetworzonej lub częściowo przetworzonej) formie. Tego rodzaju wspomnienia pojawiają się w świadomości osoby (jako zmysłowe, poznawcze, emocjonalne, somatyczne lub behawioralne objawy) wówczas, gdy z jakiegoś powodu wywołane zostaje oryginalne wspomnienie.

Terapia EMDR wykorzystuje naturalne uzdrawiające zdolności ludzkiego ciała i psychiki, a także umożliwia mózgowi radzenie sobie z problemami psychologicznymi w sposób przypominający to, jak ciało pokonuje trudności natury fizycznej. Ze względu na fakt, że terapia EMDR jest metodą skoncentrowaną, może ona sprawiać, że efekty osiągane są względnie szybko. Ważnym jest, by pamiętać o tym, że czas trwania terapii zależy od złożoności podejmowanych kwestii oraz zasobów klienta.

Terapia EMDR jest terapią opartą na dowodach (Evidence-Based). Wiele badań naukowych potwierdza skuteczność tego podejścia; jest ono uznawane przez wiele organizacji  profesjonalnych i instytucji decyzyjnych w obszarze zdrowia psychicznego na świecie.

W lipcu 2013 Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała:

Światowa Organizacja Zdrowia (2013). Wskazówki dotyczące zarządzania warunkami specyficznie odnoszącymi się do stresu (Guidelines for the management of conditions that are specifically related to stress). Genewa, WHO.

Skoncentrowana na traumie terapia poznawczo-behawioralna oraz terapia EMDR są zalecane dla dzieci, młodzieży i dorosłych cierpiących na PTSD (zaburzenie stresowe pourazowe). „Podobnie, jak skoncentrowana na traumie terapia poznawczo-behawioralna, terapia EMDR ukierunkowana jest na redukcję doświadczanego przez osobę dystresu, a także na wzmocnienie adaptacyjnych przekonań dotyczących traumatycznego zdarzenia. W przeciwieństwie do skoncentrowanej na traumie terapii poznawczo-behawioralnej, EMDR nie wiąże się z: (a) szczegółowym opisywaniem zdarzenia, (b) bezpośrednim kwestionowaniem przekonań, (c) przedłużoną ekspozycją, ani (d) zadaniami domowymi.” (s. 1)

Poza PTSD, terapia EMDR okazała się skuteczna w przypadku szerokiego spektrum trudności psychologicznych, u przyczyn których leżą nieprzetworzone wspomnienia. Terapia ta jest skuteczna zarówno w przypadku dorosłych, jak i dzieci. Współcześnie okazało się, że podejście EMDR może być pomocne także w przypadku zaburzeń somatycznych, w tym zwłaszcza tych, które znane są jako psychosomatyczne.

Wykład dotyczyć będzie teoretycznych podstaw terapii EMDR, jej protokołu oraz jej opartych na badaniach naukowych zastosowań. Wykład zawierać będzie krótki film oraz krótką demonstrację.

 

EMDR_plakat