Aktualności

Prace Zarządu WOT PTP

Szanowni Państwo,
Działamy w Zarządzie Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP od grudnia 2014 roku. W tym czasie podjęliśmy starania zmierzające ku uzyskaniu kontaktu z członkami WOT i uporządkowaniu wielu członkowskich spraw, w tym – kwestii opłacania składek. Dzięki Państwa wpłatom, organizujemy wydarzenia sprzyjające integracji naszego środowiska, które są otwarte członków WOT PTP nieodpłatnie. Naszym celem jest wspieranie wymiany myśli i doświadczeń psychologów, a także upowszechnianie współczesnej psychologicznej wiedzy naukowej oraz przykładów dobrych praktyk.
27 maja odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji zespołu badawczego prof. Mai Lis-Turlejskiej pt. „Zaniedbany temat – Konsekwencje traumy II wojny światowej w Polsce”. Była to okazja do zapoznania się z niezwykle ciekawymi wynikami badań, a także do dyskusji dotyczącej powodów i możliwych konsekwencji wysokiego poziomu PTSD wśród osób, które przeżyły II wojnę światową w Polsce.
Przed nami następujące wydarzenia, na które zapraszamy członków WOT PTP:

  • 9 lipca 2015 r. odbędzie się spotkanie z Kurtem Rendersem – belgijskim psychologiem klinicznym, psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion Focused Therapy, EFT), superwizorem EFT. Zaprezentuje on współczesną psychologiczną wiedzę naukową, na jakiej opiera się to podejście terapeutyczne, a także opowie o specyfice pracy w tym nurcie.
  • 9 września 2015 r. odbędzie się wykład, który poprowadzi dr Udi Oren – przewodniczący Europejskiego Towarzystwa EMDR, psycholog kliniczny, trener EMDR Europe oraz EMDR Institute w Kalifornii. Opowie on o terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), która początkowo rozwinęła się jako metoda leczenia Zaburzenia po Stresie Traumatycznym (PTSD), a obecnie uznana została za potwierdzoną badaniami, wysoce efektywną metodę pracy, skuteczną w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń zdrowia psychicznego.

Pracujemy nad organizacją kolejnych wydarzeń, podczas których mamy nadzieję spotykać się z Państwem. Tych z Państwa, którzy nie są członkami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zachęcamy do przystąpienia do Towarzystwa. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychologicznym daje możliwość uczestniczenia w działaniach poszczególnych sekcji Towarzystwa (a w tym, w szczególności, umożliwia: poszerzanie wiedzy, wymianę doświadczeń oraz podejmowanie inicjatyw ważnych dla psychologów zajmujących się daną dziedziną praktyki). W przypadku psychologów praktyków, członkostwo w PTP jest ważną informacją dla klientów korzystających z usług psychologa – członek PTP obowiązany jest bowiem do przestrzegania Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i gotów jest poddać swoją pracę ocenie sądu koleżeńskiego, w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez klienta lub innego specjalistę. Jednocześnie członek PTP jest wspierany w swoich działaniach zawodowych wskazówkami i regulacjami opracowywanymi w ramach PTP, ostatnio np. standardami diagnozy psychologicznej uchwalonymi przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP. Członkostwo w PTP uprawnia również do ubiegania się o certyfikaty / rekomendacje w poszczególnych obszarach praktyki psychologicznej.
Tych z Państwa, którzy są członkami WOT PTP i nie otrzymują od nas informacji drogą mailową, prosimy o kontakt z nami pod adresem: wot.ptp@gmail.com.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Monika Tarnowska
Dariusz Parzelski
Maja Filipiak
Bartosz Zalewski
Małgorzata Krasuska

Kontakt

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Warszawski Oddział Terenowy

e-mail: wot.ptp@gmail.com
tel. 884-884-959

Poniedziałek: 9.00-14.00
Wtorek: 9.00-14.00
Czwartek: 9.00-14.00

ul. Mickiewicza 64/66
01-650 Warszawa