Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i Zarządzanie”

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM „Nauka i Zarządzanie” pragnę poinformować, że termin nadsyłania zgłoszeń aktywnych został przedłużony do 4 września br. Konferencja odbędzie się 24-25 listopada 2016 r. w Poznaniu.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między środowiskami naukowymi oraz praktykami zarządzania i biznesu. Pragniemy umożliwić przedstawicielom nauki i praktyki spotkanie w celu dyskusji nad obecnym stanem wiedzy, zapotrzebowaniem na badania oraz możliwościami sprawnej współpracy.

Zachęcamy do zgłaszania referatów dotyczących badań oraz prezentacji z obszaru: najlepszych praktyk zarządzania, rekrutacji i selekcji, rozwoju kompetencji i szkoleń, dobrostanu i postaw pracowników, zarządzania talentami i różnorodnością pokoleniową, zarządzania zespołami i przywództwa. W związku z założeniami konferencji zachęcamy do zgłaszania wystąpień związanych z badaniami, które posiadają możliwość praktycznej aplikacji lub dotyczą aktualnych wyzwań i zagrożeń związanych z zarządzaniem.

Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie www: http://naukaizarzadzanie.amu.edu.pl/ oraz profilu FB: https://facebook.com/naukaizarzadzanie/