You Are Viewing

Category Archives: ZEBRANIA

Program Walnego Zebrania Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP

Zapraszamy wszystkich Państwa, członków Warszawskiego Oddziału PTP, na spotkanie w dniu 16 września do gmachu Uniwersytetu SWPS (ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, aula N307). Celem naszego  spotkania będzie m.in. to, by wybrać delegatów WOT PTP – osoby, które w imieniu naszego Oddziału będą zabierały głos podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w tym roku odbywać się […]

Nadzwyczajne Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP oraz wystąpienie pt. „RODO w gabinecie psychologa”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na nadzwyczajne Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbędzie się  w niedzielę 16 września 2018 r. na Uniwersytecie SWPS (ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, Aula N307). Planowany termin rozpoczęcia zebrania to godz. 12.00 (pierwszy termin). Spotykamy się, by dokonać wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które w […]

14 października Walne Zebranie WOT PTP

Podczas Walnego Zebrania WOT PTP, które odbyło się 9 września, wybrano 25 osób jako Delegatów WOT PTP na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbędzie się w dniach 27-29 listopada w ośrodku Fundacji ETOH w Warszawie (ul. Mszczonowska 6). Oznacza to, że naszemu Oddziałowi wciąż przysługują jeszcze 23 mandaty. W związku z powyższym, zapraszamy Państwa […]

Walne Zebranie WOT PTP

9 września 2015 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Poniżej zamieszczamy protokół z zebrania: protokol z Walnego Zebrania WOT PTP 09 09 2015 23 września zwróciliśmy się jako Zarząd WOT PTP do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie kwestii, których dotyczą Uchwały 1 – 4 podjęte podczas Walnego […]

Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  Szanowni Państwo, Zapraszamy na Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbędzie się 9 września 2015 r. na Uniwersytecie SWPS (ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie, Aula im. Tadeusza Tomaszewskiego) – bezpośrednio po wykładzie dr Udiego  Orena. Zebranie rozpocznie się o godz. 19.15 (pierwszy termin – w razie braku kworum o godz. 19.30 […]

Walne Zebranie Członków Sekcji Diagnozy PTP

Szanowni Państwo, zapraszamy na Walne Zebranie Członków Sekcji Diagnozy PTP, które odbędzie się w piątek 19 czerwca o godz. 12.30 – jest to w przeddzień IV Konferencji diagnostycznej (20-21.06 w Warszawie). Zebranie odbędzie się w siedzibie Akademickiego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie przy ul. Gocławskiej 12. Zebranie będzie miało część […]