You Are Viewing

Post By: redakcja

Sympozjum z cyklu „Psychologia a psychoterapia” pod tytułem „Osobowość i temperament a psychoterapia”

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-19 marca 2016 roku odbędzie się III edycja sympozjum z cyklu „Psychologia a psychoterapia” pod tytułem „ Osobowość i temperament a psychoterapia”. Organizatorami sympozjum są Wydziały Psychologii: Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Zasadniczym celem sympozjum jest przyjrzenie się zagadnieniom […]

Konferencja: Człowiek w sytuacji

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na konferencje organizowaną przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego przy poparciu Komitetu Psychologii PAN. Współorganizatorami konferencji są Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Temat konferencji nawiązuje do tytułu jednego z podrozdziałów Profesora Tadeusza Tomaszewskiego w podręczniku Psychologia (s.17-36) z roku 1975 […]

Specjalistyczne ubezpieczenie dla członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Szanowni Państwo, Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego informuje, że została uruchomiana internetowa platforma, na której członkowie PTP mogą ubezpieczać się w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej w ramach pierwszego w Polsce specjalistycznego ubezpieczenia dedykowanego psychologom. Po wszystkie informację odsyłamy na stronę ZG PTP.

Konferencja – Pozytywna integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne

Szanowni Państwo, w imieniu „Fundacja po DRUGIE” dnia 17 grudnia 2015 we współpracy z Pedagogium – Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Warszawie zostanie zorganizowana konferencja pt. „Pozytywna integracja społeczna młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne”. Szczegółowy program wydarzenia zamieszczam w załączniku. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego udziału drogą mailową: fundacja@podrugie.pl do dnia 7.12.2015

Biuletyn Nr 5 Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, przedstawiamy Biuletyn Nr 5, w którym znajdziecie Państwo informacje o inicjatywach, aktualnych tematach badawczych, konferencjach, rekomendowanych publikacjach i praktycznych rozwiązaniach wypracowanych przez nasze środowisko. Zachęcamy też Państwa do nadsyłania informacji o inicjatywach podejmowanych w Państwa instytucjach. Nasz Biuletyn dociera obecnie do ponad 400 osób i […]

II Konferencja Psychologii Pozytywnej

Szanowni Państwo, z przyjemnością zapraszamy do udziału w II Konferencji Psychologii Pozytywnej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej i Uniwersytet SWPS Wydział w Poznaniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestrowania się na stronie konferencji: http://www.konferencja-psych-pozyt.pl/

Seminarium „Integracyjne podejście w psychoterapii psychoz”

Szanowni Państwo, Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii 28 listopada organizuje kolejne seminarium z cyklu „Integracja a praktyka psychoterapii”. W trakcie listopadowego seminarium „Integracyjne podejście w psychoterapii psychoz” swoim doświadczeniem podzielą się wybitni praktycy psychoterapii osób doświadczonych psychozą. Serdecznie zapraszamy.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego

Prezentujemy uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego  sformułowane przez Członków Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej. Jako Zarząd Warszawskiego Oddziału Terenowego PTP, wyraziliśmy poparcie dla powyższych uwag. Prezentujemy także oficjalne stanowisko PTP w sprawie przedmiotowego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Konsultacje projektu sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Otrzymaliśmy jako Warszawski Oddział Terenowy PTP prośbę ze strony Zarządu Głównego PTP o sformułowanie uwag do Sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014r. (jesteśmy proszeni o nadesłanie uwag do 17 listopada). Serdecznie zapraszamy do zabrania w tej sprawie głosu.

Konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia

Prezentujemy zbiorcze opracowanie uwag nadesłanych przez Członków WOT PTP do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia: 1) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń, 2) w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na […]

Newer Posts By redakcja »