Aktualności

14 października Walne Zebranie WOT PTP

Podczas Walnego Zebrania WOT PTP, które odbyło się 9 września, wybrano 25 osób jako Delegatów WOT PTP na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbędzie się w dniach 27-29 listopada w ośrodku Fundacji ETOH w Warszawie (ul. Mszczonowska 6).

Oznacza to, że naszemu Oddziałowi wciąż przysługują jeszcze 23 mandaty.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na nadzwyczajne Walne Zebranie WOT PTP, które odbędzie się 14 października 2015 r., na terenie Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Stawki 5/7), w sali nr 8.

Zebranie rozpocznie się o godz. 17.30 (pierwszy termin – w razie braku kworum o godz. 17.45 rozpoczniemy zebranie w drugim terminie).

Gorąco zachęcamy Państwa do przybycia na Zebranie, wyrażenia Państwa preferencji odnośnie do sposobu działania Towarzystwa oraz kandydowania i głosowania na osoby, które będą reprezentowały nasze środowisko na Walnym Zgromadzeniu PTP.